Connected Logistics, logistiek van de 21e eeuw

Connected Logistics is de logistiek in de 21e eeuw. De regie in het logistieke proces wisselt. Soms  is deze in handen van verladers dan weer in handen van logistieke dienstverleners. Samenwerking en communicatie zijn cruciaal om het werk gedaan te krijgen. Connected Logistics biedt verladers en transporteurs alle middelen om flexibel, effectief en efficiënt samen te werken in veranderende omstandigheden en wisselende samenstellingen.
[/vc_column][/vc_row]

Voor verladers

Connected Logistics biedt verladers de mogelijkheid om met een flexibele schil logistieke dienstverleners samen te werken. Al naar gelang de hoeveelheid opdrachten, kan de verlader de logistieke capaciteit opschalen of terugbrengen. De verlader neemt de regie, zet opdrachten door naar de aangesloten transporteurs.

Voor logistieke dienstverleners

Connected Logistics stelt transportbedrijven in staat om op transparante wijze samen te werken met collega-transporteurs. Hierbij geldt: het geheel is groter dan de som der delen. Door samen te werken kunnen kleinere bedrijven toch hele grote klanten bedienen!

Connected Logistics software & tools

Connected Logistics bestaat uit een uitgebreid pakket van eigen software aangevuld met koppelingen naar de beste externe systemen en tools. Een overzicht van Connected Logistics:

Spot Market

Soms komt u in uw netwerk capaciteit tekort voor die ene order… In plaats van kosten te maken, kunt u via Connected Logistics uw order plaatsen op de Spot Market. In Connected Logistics is een koppeling met FreeCargo geïntegreerd. 15.000 transporteurs in geheel Europa helpen u graag uit de brand.

Intermodaal transport

Hedendaagse logistiek is steeds vaker een samenspel van verschillende soorten vervoer. Zeevaart, luchtvaart, spoorwegen en transport over de weg vullen elkaar naadloos aan in Connected Logistics. Met Railway bieden wij koppelingen aan op transport per spoor en met Portbase beschikt u over een koppeling met verschillende haventerminals.

Charter integratie

Charters zijn de welkome extra wielen op de weg. Afspraken die u maakt met charters, bijvoorbeeld over tarieven, kunt u eenvoudig vastleggen. Afgeronde charterritten worden automatisch gefactureerd. De ritadministratie kunt u koppelen met uw eigen administratieve software en/of TMS. In Connected Logistics zijn charters een integraal onderdeel van uw systeem.

Meer weten over Connected Logistics? Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.

Dock planning

Onze tool Dock Planning voorkomt dat er files en wachttijden ontstaan bij distributiecentra. Door het gebruik van ‘time slots’ wordt de capaciteit van het DC optimaal benut en ontstaat een efficientere afhandeling van vracht. Toegewezen time slots worden gecommuniceerd naar zowel de transportbedrijven als de betrokken chauffeurs.

Connect ERP

Connected Logistics wordt gekoppeld aan uw eigen ERP software, u bent zo volledig gesynchroniseerd en geautomatiseerd! Deze koppeling brengen wij tot stand met webservices, een industriestandaard voor het uitwisselen van data.

Documenten hub

Een order aanmelden, vrachtbrief, douanedocumenten, een factuur versturen na aflevering… Het logistieke proces levert allerlei documenten op. De documenten hub is een centrale verzamelplaats voor alle documenten. Uw relaties kunnen deze documenten zelf online inzien en downloaden, u hoeft deze niet meer te e-mailen of per post te verzenden.

Online Portal

De basis van Connected Logistics is ons eigen Online Portal. Een onmisbare schakel in de communicatie tussen klanten, verladers, transporteurs en eindontvangers. Orders en ritten worden in real time gevolgd en gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Uw Online Portal kan worden gekoppeld aan webshops, orderinvoersystemen en allerlei TMS-en.

Planning

Het grafische interactieve planbord is zowel op macro- als microniveau te gebruiken:

  • Als verlader kunt u een order doorzetten naar een transporteur, deze koppelt hier vervolgens zijn materieel en mensen aan.
  • Heeft een transporteur de regiefunctie, dan kan deze regisseur de planning over de deelnemende bedrijven uitvoeren.

De planning wordt doorgezet naar de administratie en systemen van alle betrokken partijen.