Dingen uit de toekomst zijn er nu al…?

Home / Software update / Dingen uit de toekomst zijn er nu al…?

Zonder mensen die ver vooruit kunnen denken, over de toekomst kunnen nadenken zou de wereld er heel anders uit zien. Men zou nog jagen voor eten, er zou geen industriële revolutie geweest zijn, de verbrandingsmotor zou niet uitgevonden zijn en zo zijn er miljarden uitvindingen te zien in ons dagelijks leven die anders zouden zijn. Waar gaat de software toekomst van de transporteur heen? Blijven wij on-premise werken zoals wij altijd gedaan hebben? Wijzigen de transporteurs naar meer online, Cloud of Saas oplossingen? En zijn traditionele TMS leveranciers hierop berekend?

Stroomversnelling door corona?

Wij zien het in het dagelijks leven al, corona heeft veel veranderd. Maar niet alleen negatief. Door Corona zien wij B2C bezorgingen gigantisch gegroeid zijn. Men werkt meer thuis, dus (kortstondig) minder files. Men wil ook meer thuis werken, want waarom altijd 30 minuten in de staan om op een stoel te gaan zitten op kantoor, terwijl je thuis ook prima stoelen hebt! Dingen zijn snel veranderd, dingen die anders jaren nodig zouden hebben. Dat is een voordeel van de huidige corona pandemie.  Maar gaat dit zou aanhouden? Of is het kortstondig? Wij denken dat deze pandemie ook in de transport een blijvend effect gaat hebben op hoe mensen werken. In de transport kan je niet 100% thuis werken als transporteurs.

Loodsmedewerkers en chauffeurs zijn de makkelijke voorbeelden die niet thuis kunnen werken. Maar de administratie, order intake, planner kunnen wel (deels) thuiswerken. Tenminste, taak technisch gezien. Nu komen wij op een punt aan de mens ook thuis wil werken. Dus dan is het emotioneel technisch ook een prima oplossing. Dan moet er vaak nog gekeken naar hoe werkt dat praktisch? Kan men wel thuis werken? Of heeft men een ouderwets IT infrastructuur waardoor dit niet kan, dan wordt het lastig. Dan gaat men ook op den duur een concurrentie nadeel ondervinden. De software toekomst ligt toch meer online dan on-premise. Daarbij kan een hybride oplossing ook voor bedrijven een perfecte oplossing zijn!

Software toekomst

On-premise systemen ombouwen?

Een on-premise systeem, dus een lokaal geïnstalleerd systeem, zou ook wellicht omgebouwd kunnen worden? Waarom niet? Je werkt er al mee, dan kan dat toch het beste gedaan worden?

Hierin maken wij dan wel vaak de kanttekening dat dit mogelijk is. Voor bedrijven met meer dan 500 auto’s zouden sommige applicaties online lastig worden, als de applicatie niet goed is doorontwikkeld. Ook zijn er bedrijven, verzamelgebouwen, die momenteel niet een sterke infrastructuur hebben. Nu is het natuurlijk altijd een goed punt om dit gelijk aan te pakken, maar dat kan wel betekenen dat u niet gelijk kan overstappen.

Daarnaast is het ook van belang om te kijken naar uw applicatie. Is deze on-premise omdat het een keuze is om dat te doen of omdat het simpel weg niet anders kan door de verouderde software? Als uw applicatie op business BASIC, MS-DOS etc. is gemaakt gaat u niet online kunnen gaan werken. Als u dat wilt gaan doen wil ik u verwijzen naar de onderstaande afbeelding. Het werk van een oude meester, die door het mondkapje een beademingsprobleem kan gaan krijgen.

Software toekomst

Dan maar naar de cloud?

Dat is wel een logische stap. U kunt online 99% hetzelfde wat u op uw locale systeem kan. Het verschil zit hem deels in de programmeer taal. Applicaties geschreven voor de cloud kunnen makkelijk meeliften met doorontwikkelingen die door de gehele wereld worden gemaakt. Dus u krijgt de laatste ontwikkelingen mee.  Daarnaast hebben wij allemaal IT specialisten in dienst, u doet uw onderhoud zelf, wij voor meer dan 100 klanten. Daarom hebben wij een uptime van meer dan 99,5%! Dit is de software toekomst!

U kunt in de cloud wat u online kunt, met meer. Dus waarom blijven hangen bij de traditionele, verouderde, manier van werken?

Laat het ons weten als u meer wilt weten.

Related Posts

Leave a Comment

modern